Załóż
konto
z kartą

korzystaj aktywnie
i odbierz nawet do
350 zł

Promocja „Konto z możliwościami” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 4500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.10.2019 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i weź udział w Promocji „Konto z możliwościami”, a możesz otrzymać nawet 350 zł

350 zł

Promocja „Konto z możliwościami” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Konto z możliwościami”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Konto z możliwościami” i otrzymać nawet do 350 zł

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 31.10.2019 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 6.11.2019 r. Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

Żeby otrzymać nawet 350 zł, należy przejść kilka etapów:

ikona pierwszego etapu

ETAP 1

(listopad 2019 r.)

Za otwarcie Konta i min. 3 Transakcje bezgotówkowe, otrzymasz 150 zł.

Wypłata nagrody w grudniu 2019 r.

150 zł

Maksymalna suma nagród w tym etapie.

ikona drugiego etapu

ETAP 2

(grudzień 2019 r.)

Wykonując w tym miesiącu Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 200 zł oraz wykazując Wpływy min. 1000 zł otrzymasz 200 zł.

Wypłata nagrody w styczniu 2020 r.

200 zł

Maksymalna suma nagród w tym etapie.

1 Rejestracji w promocji „Konto z możliwościami” można dokonać od dnia 14.10.2019 r. do osiągnięcia 4500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2019 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Konto z możliwościami” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A.oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Konto z możliwościami”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie kontozmozliwosciami.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Konto z możliwościami”.

Napisz do Organizatora Promocji „Konto z możliwościami”: kontozmozliwosciami@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Konto z możliwościami” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto z możliwościami” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontozmozliwosciami@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Konto z możliwościami”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie kontozmozliwosciami.bnpparibasplus.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto z możliwościami” trwa do osiągnięcia 4500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.10.2019 r.

Otrzymanie dwóch nagród w łącznej wysokości 350 zł, w ramach Promocji „Konto z możliwościami” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 150 zł:

(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie kontozmozliwosciami.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 14.10.2019 r. do osiągnięcia liczby 4500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.10.2019 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto z możliwościami” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 6.11.2019 r.

(iii) w listopadzie 2019 r. wykonania min. 3 Transakcji bezgotówkowych.

Otrzymanie Drugiej w wysokości 200 zł:

(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,

(ii) w grudniu 2019 r. wykonania łącznie:
• Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 200 zł oraz
• otrzymania Wpływu/ów na łączną kwotę min. 1000 zł.

(iii) posiadania Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj, Kartą Otwartą na Świat lub Kartą Otwartą na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto z możliwościami” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!